• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon

We are poor indeed if we are only sane.

D.W. Winnicott

Every man is a poet at heart and that the last poet will not perish till the last man does.

Sigmund Freud

The deepest need of man is the need to overcome his separateness, to leave the prison of his aloneness.

Eric Fromm

When we feed and support our own happiness, we are nourishing our ability to love.

Thich Nhat Hanh

The good life is one inspired by love and guided by knowledge.

Betrand Russel

یادداشت شماره یک هم آوا

اوتوکرنبرگ برای بررسی مشکلات موجود در سیستم آموزش روانکاوی در انستیتوها، مطالعاتی انجام داده و نتیجه ی آن را در فصلی از کتاب خود که به مجادلات معاصر روانکاوی اختصاص دارد به تفصیل بیان کرده است. به دلیل اهمیت موضوع و حس آشنای برخی از جنبه های مورد بحث، بخش هایی از این فصل را در یادداشت های هم آوا در اختیار شما قرار داده و شما را به مطالعه ی دقیق نسخه ی اصل آن دعوت می کنیم.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

 

گفتار روانکاوی - ژورنال بین المللی مباحث بالینی، تئوری و فرهنگی روانکاوی

گفتار روانکاوی ، ژورنالی است که به بحث های میان رشته ای متخصصان بالینی، محققان، نظریه پردازان فرهنگی و منتقدان ادبی در چارچوب روانکاوی اختصاص دارد. این ژورنال برای گفتگو با خوانندگانی که علاقمند به روانکاوی هستند راه اندازی شده و پذیرای مقالات رشته ها و مکاتب مختلف می باشد.

گفتار روانکاوی، از دیدگاه های مختلف استقبال می کند و محققان رویکردهای متفاوت را به ارسال مقالاتی که شیوه های نوین درک ابعاد ناهوشیار را به بحث می گذارند دعوت می نماید. گفتار روانکاوی با ژورنال اروپایی روانکاوی همکاری دارد.

وب سایت منبع

رواندرمانی تحلیلی چیست؟

 • دکتر نهاله مشتاق

  بسیاری می دانند بحث ما در مورد نوعی از درمان است که توسط زیگموند فروید ابداع شد. بسیاری می دانند که نام این درمان و این نظریه پرداز خاص، با بخش هایی از وجودمان تداعی می شود که در دسترس آگاهی نیستند - همان ناهوشیار معروف و شاید هراس آور. بسیاری می دانند که صحبت از ده جلسه نیست، یا حتی بیست یا سی. می گوییم رواندرمانی تحلیلی و طول درمان بسط می یابد به سال ها. از جلساتی حرف می زنیم که در آن درمانگر به همراه مراجع، مکرر و مکرر با الگوهای تکرارشونده، سم های لانه کرده در پستوهای تاریک، احساسات مبهم، گم گشتگی و بدفهمی دست و پنجه نرم می کنند. جلساتی که علیرغم تمام ندانستن ها و نفهمیدن ها،  شوق زندگی در گوشه و کنار اتاق درمان موج می زند. بحث شنیده شدن و فهمیده شدن است. بحث مورد قضاوت قرار نگرفتن، نصیحت نشدن، تنبیه نشدن و پذیرفته شدن است. بحث نوعی از رابطه بین دو انسان است که عمیق ترین لایه های وجود هردوی آنها را به چالش می کشد.  بحث رواندرمانی تحلیلی است
  سال های طولانی گذشته است از روزگار فروید؛ نیمه ی اول قرن بیستم و زمانه ای که برای بیان پیچیدگی های روانی، تنها ابزار موجود، زبان جسمی و گاهی مکانیکی بود. در سال های طولانی که از آن روزگار گذشته است، اندیشمندان و متخصصان متعددی که آشنایی با ناهوشیار را به گریز از آن ترجیح می دادند، دست به کار تراشیدن و جلا دادن به جواهری شدند که فروید به جای گذاشته بود. امروز نگاه ما به ناهوشیار و شیوه ی کار در اتاق درمان، متفاوت از نیمه ی اول قرن بیستم است.
  امروز اضطراب های بنیادین را می شناسیم و مثلث معروف ادیپال را تنها استعاره ای برای جنگ قدرت می دانیم نه میل کودک برای هم آغوشی با والدین. ناهوشیار، بسیار بیشتر از تکانه های رام نشده ای است که انسان با آن زاده می شود و درمان فراتر از به هوشیاری آوردن این تکانه ها می رود. انتقال و مقاومت در اینجا و اکنون درمان ساخته می شوند و درمانگر جایگاه چالش برانگیزتری دارد چرا که دیگر نمی تواند خود را پشت استعاره ی لوح سفید پنهان کند. او باید هم انسان بودن خود را بپذیرد و هم به وظایف حر فه ای خود عمل کند. درمانگر تحلیلی به روایت دردهایی گوش می سپرد که بشر به حکم بشر بودنش با آن دست به گریبان است. انسان در چارچوب مستحکم زبان و فرهنگ زندانی است و مهر دوران کودکی را بر پیشانی دارد. اما در میان تمام این اجبارها، کسانی هم هستند که باور دارند زندگی اگر بررسی نشود، ارزش زیستن ندارد. دغدغه ی درمان تحلیلی، بررسی زندگی است........

  دکتر نهاله مشتاق

 • alt-icon
alt-icon

Friedrich Nietzsche

What if pleasure and displeasure were so tied together that whoever wanted to have as much as possible of one must also have as much as possible of the other?

alt-icon

Peter Berger

Most of the time the game has been fixed long before we arrive on the scene. All that is left for us to do is to play it with more or with less enthusiasm.