درباره ما

هم آوا گروهى متشكل از متخصصان رشته هاى روانكاوى، روانشناسى بالينى و روانپزشكى است كه به شوق تحقيق، تدريس و درمان به شيوه ى روان تحليلى گرد هم آمده اند.
در شاخه ى درمان، درمانگران وابسته به مركز هم آوا خدمات مختلفى از جمله مشاوره و رواندرمانى تحليلى كودك ، بزرگسال، خانواده و زوج ارائه مى دهند.
در زمينه ى آموزش نظريه و كاربرد بالينى مفاهيم، هدف ما اين است كه از طريق ارائه ى دوره، سمينار و كارگاه هاى آموزشى مختلف، پايه ى محكمى براى درك اصول روان تحليلى فراهم آوريم. كليه ى علاقمندان در تمامى سطوح اين امكان را دارند كه آموزش آزاد يا متمركز دريافت نمايند. در برنامه هاى آموزشى هم آوا، علاوه بر مسائل روانشناختى، اشكال مختلف تاثير و بروز عوامل ناهوشيار در رفتار فردى و اجتماعى، هنر، سينما و ادبيات مورد توجه قرار مى گيرند.

متخصصان هم آوا به پرهيز از دگماتيسم متعهد هستند. درك انسان از زواياى نظرى مختلف و تلاش در جهت كسب بينشى كه زندگى در چارچوب محدوديت هاى وجودى را تسهيل كند، سرلوحه ى فعاليت هاى ماست.


چرا آموزش در هم آوا را به شما توصیه می کنیم؟

با وجود اختلاف نظرهای فراوان، رویکرد تحلیلی علاقمندان بسیاری پیدا کرده است. شوق درک پیچیدگی های روان انسان و تلاش برای کاهش رنج مراجعان، باعث شده است که روانشناسان و روانپزشکان زیادی به ارائه ی این نوع درمان گرایش پیدا کنند.
مدرسان هم آوا با نگاهی آکادمیک و با تکیه به اصول علمی و اخلاقی تصمیم به آموزش دانشجویان گرفته اند. تجربه ی سال ها کار بالینی، آموزش مداوم مدرسان و استفاده از اساتید برجسته ی بین المللی جهت طرح مسائل روز در حوزه ی تحلیل، از جمله مزایای این مرکز است. اما شاید مهمتر و در سطحی بسیار متفاوت از تمام این عوامل، تعهد عمیق ما به ذهن کاوشگر جوانانی است که هم آوا را برای کسب نگاهی متفاوت انتخاب می کنند.

back to top